Selecteer de taal

  Het is waar. Het prachtige (voetbal)spel heeft mij veel geleerd, en ook veel afgeleerd.

Ik ben een gepassioneerde voetbaltrainer, die 28 jaar met jeugd-, vrouwen- en senioren voetbalspelers heeft gewerkt.

In de loop der jaren heb ik volgende certificaten of getuigschriften verzameld: Initiator (Uefa C), Instructeur B, Uefa B, en Uefa A (aan het volgen). Tevens heb ik talentscout, TVJO 1 & 2, Mentor 1 en Mental Coach gevolgd. Uiteraard heb ik diverse bijscholingen gevolgd in de loop der jaren en volg ik heden nog regelmatig bijscholingen. We spreken ook over een Heizeldiploma die we in de vroegere jaren hebben afgelegd.

Mijn missie was om hen te helpen, sterk, veerkrachtig en creatief te worden door middel van lichaamsbeweging, terwijl we hen inspireerden om van beweging en (voetbal)sport te houden - om deze niet als een verplichting te zien, maar eerder als een gezellige ontsnapping aan de stressfactoren van het leven. Ik was gezegend om te werken met jongens en meisjes van alle leeftijden en niveaus en die te trainen voor dezelfde missie: de sterkste versies van zichzelf worden in en buiten het voetbalveld. Het voetbalspel is meer dan alleen de uitvoering van een dribbel of pass...het heeft ook een positieve en krachtige mentaliteit voor het leven.

In de loop van de tijd heb ik het besef gekregen dat naast het trainen van voetballers, ik meer naar het begeleiden ging van trainers en clubs. Ik wordt enthousiast bij het helpen van trainers en clubs om hen te helpen met hun trainingen en werking. Dit is de reden dat ik meer naar de adviserende en praktische kant van het voetbalspel ging, meer naast en achter de lijnen dan tussen de lijnen, meer een hulp zijn in het verbeteren van trainers en de werking van clubs, en dit in binnen- en buitenland.

Voetbal is mijn leven. Echter als er één zaak is welke ik geleerd heb, dan is dat niet bijleren zorgt dat je stilstaat en zelfs achteruit gaat. Bijleren is één van de punten die voetbaltrainers steeds voor ogen dienen te houden. Immers als de trainer beter wordt dan worden zijn voetbalspelers ook beter! Hierin hebben de clubs ook een grote taak.

Voetbal is geen exacte wetenschap, we kunnen van elkaar en met elkaar leren. Dit is de reden dat ik een website heb www.soccercoach.eu waarin ik probeer om zoveel als mogelijk informatie voor trainers en beginnende trainers door te geven.

 Spreuk van de maand.